Startsida

Välkommen till ITX inhouse

Vårt mål är att du som kund ska nå dina mål med de bästa verktygen och på ett kostnadseffektivt sätt, på den kortaste tiden . Vi tillhandahåller IT-projekt för ditt företag.

Våra lättrörliga, transparenta och tvärfunktionella team arbetar med dina IT-projekt, från förstudie och utveckling till ren förvaltning. Vi har kompetens inom alla tänkbara fält för att Ert projekt ska komma i hamn.

Vi kan hjälpa Er oavsett storleken på ert företag, om ni har egen IT-avdelning, IT-team eller ingen IT-personal alls.

Kontakta oss idag.

Hur?

Möter uppdragsgivaren först

ITX utser en projektkoordinator med relevant domänkunskap som tillsammans med ditt bolags representanter gör den grova planeringen. Tillsammans utser vi en stakeholder hos er eller hos ITX, beroende på projektform, och startar projektet med en gemensam workshop. På workshopen avgör vi om vi ska börja med en förstudie eller om vi startar projektet direkt.