Hur?

Möter uppdragsgivaren först

ITX utser en projektkoordinator med relevant domänkunskap som tillsammans med ditt bolags representanter gör den grova planeringen. Tillsammans utser vi en stakeholder hos er eller hos ITX, beroende på projektform, och startar projektet med en gemensam workshop. På workshopen avgör vi om vi ska börja med en förstudie eller om vi startar projektet direkt.